DZIAŁANIA:

ICF Bydgoszcz prowadzi „Klub Młodzieżowy ICF”, oferujący wsparcie dla dzieci i młodzieży zamieszkującej obszar LSR Miasta Bydgoszcz (osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym). Klub funkcjonuje 2 razy w tygodniu w wymiarze średnio 10 godzin tygodniowo. Uczestnicy projektu mogą korzystać z wsparcia edukacyjnego, integracyjnego, aktywizacyjnego, kulturalnego oraz profilaktycznego. Nad wysoką jakością oferowanego wsparcia czuwają prowadzący zajęcia specjaliści. Oferowane wsparcie ma prowadzić do podniesienia aktywności społecznej.

Wsparcie w ramach projektu rozpocznie się 01.09.2019 i potrwa 6 miesięcy. Uczestnikom zapewniamy:

 • przestrzeń do rozwoju własnych zainteresowań, talentów i pasji,
 • warsztaty z komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałaniu agresji, itp.,
 • zajęcia choreoterapeutyczne – to warsztaty, podczas których poprzez taniec (w szczególności taniec współczesny i hip-hop) wyrażamy emocje i osobowość,
 • zajęcia kulinarne z dietetykiem – to proaktyczne warsztaty, podczas których uczymy się przygotowywania egoztycznych potraw (poznajemy sposób zastosowania rzadko spotykanych owoców, warzyw i innych produktów)
 • wsparcie psychologiczne i pomoc w trudnych sytuacjach
 • wspólne wyjścia do kina lub teatru
 • zajęcia teatralne lub fotograficzne
 • zajęcia sportowe
 • biwak survivalowy połączony ze szkoleniem z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i młodzieży

Rekrutacja będzie prowadzona od 1.09.2019 do 10.09.2019.

Kryteria rekrutacji obligatoryjne:

 • kryterium wieku (6/7 – 18 lat)
 • oświadczenie, że osoba będzie uczestniczyć w nie więcej niż dwóch projektach dofinansowanych przez Lokalną Grupę Działania
 • zamieszkiwanie na terenie obszaru bydgoskiej LSR* (weryfikacja na podstawie oświadczenia (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
 • spełnienie kryteriów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej instytucji, orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacja osoby niepełnosprawnej, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub gdy nie jest możliwe uzyskanie w/w dokumentów oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).

Kryteria fakultatywne:

 • 1 pkt. za każdy kolejny powód zagrożenia wykluczeniem/ubóstwem